Bartosz ORSZULAK M.Sc., Eng.

tel.: +48 61 224-45-05
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A PhD student at the Faculty of Machines and Transport at PUT, since 2013. His main field of interest includes simulators, simulations, electronics, automiatic and robotic, measuring systems and history of development automotive. Mr. Orszulak conducts laboratory tests connected with car simulator. Mr. Orszulak is a member of the Polish Scientific Society of Combustion Engines and he operating in the societies scientific PUT.

Bibliography:

  1. JUKIEWICZ Marcin, MERKISZ Jerzy, ORSZULAK Bartosz – „Wykorzystanie urządzenia Mindwave do biopomiarów wskaźnika koncentracji w pracy badawczej związanej z symulatorem pojazdu osobowego” – published in Logistyka 3/2014  
  2. MERKISZ Jerzy, MARKOWSKI Jarosław, GALANT Marta, KARPIŃSKI Dominik, ORSZULAK Bartosz – „Ocena czynników wpływających na występowanie choroby symulatorowej podczas treningu na symulatorze AutoSim AS 1200-6” – published in Logistyka  3/2014
  3. MERKISZ Jerzy, GALANT Marta, ORSZULAK Bartosz – „Możliwości wykorzystania symulatora pojazdu osobowego do prac badawczych i zajęć dydaktycznych” – published in Technika Transportu Szynowego 10/2013