Dominik KARPIŃSKI M.Sc., Eng.

tel.: +48 61-647-59-94
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A PhD student at the Faculty of Machines and Transport, PUT since 2012. Mr. Karpiński got Master degree in air transport in 2012. His field of expertise includes aircraft engines, aerodynamics and flight mechanics, ecology of aviation. Mr. Karpiński has been currently investigating aircraft noise and engine emissions. Mr. Karpiński is a member of the Polish Scientific Society of Combustion Engines.

Bibliography:

 1. MERKISZ J., GALANT M., KARPIŃSKI D.: Szacowanie i ocena ryzyka podczas lotu szybowca w kręgu nadlotniskowym. I Konferencja Naukowa Logistyka w ratownictwie, Suwałki 2014.
 2. MERKISZ J., GALANT M., KARPIŃSKI D., ORSZULAK B.: Wykorzystanie Aparatu Piórkowskiego do oceny porównawczej zdolności psychomotorycznych kierowcy przed i po treningu symulatorowym. I Konferencja Naukowa Logistyka w ratownictwie, Suwałki 2014.
 3. MERKISZ J., MARKOWSKI J., GALANT M., KARPIŃSKI D., STANISŁAWSKI Ł.: Analiza wpływu zmian prędkości powietrza przed wlotem na wartości ciągu modelowego silnika lotniczego GTM-120. Logistyka 3/2014.
 4. MERKISZ J., MARKOWSKI J., GALANT M., KARPIŃSKI D.: Aspekty wykorzystania symulatora lotniczego FNPT do szkolenia pilotów cywilnych. Logistyka 3/2014.
 5. MERKISZ J., MARKOWSKI J., GALANT M., KARPIŃSKI D., ORSZULAK B.: Ocena czynników wpływających na występowanie choroby symulatorowej podczas treningu na symulatorze AutoSim AS 1200-6. Logistyka 3/2014.
 6. MERKISZ J., GALANT M., KARPIŃSKI D.: Ekologiczna i ekonomiczna ocena zastosowania systemów wspomagania operacji naziemnych. Logistyka 3/2014.
 7. MERKISZ J., KARPIŃSKI D., GALANT M., MARKOWSKI J.: Badanie poziomów dźwięku hałasu lotniczego na obszarach sąsiadujących z portem lotniczym Poznań-Ławica. Technika Transportu Szynowego, nr 10/2013.
 8. MERKISZ J., MARKOWSKI J., GALANT M., KARPIŃSKI D.: Ocena ryzyka zagrożeń na stanowisku koordynatora ruchu lotniczego naziemnego w modelowym porcie lotniczym. Technika Transportu Szynowego, nr 10/2013.
 9. MERKISZ J., MARKOWSKI J., GALANT M., KARPIŃSKI D., KUBIAK K.: Badania wpływu dodatku tlenowego (CH3(OCH2CH2)3OCH3) na emisję gazowych składników spalin silnika turbinowego GTM-120. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport. - 2014, z. 101.
 10. MERKISZ J., MARKOWSKI J., PIELECHA J., GALANT M., KARPIŃSKI D.: The exhaust emission verification for Zlin–142 M aircraft in stationary tests research. International Conference on Air Transport INAIR 2013, Bratislava, Slovakia.
 11. MERKISZ J., MARKOWSKI J., GALANT M., KARPIŃSKI D., KUBIAK K.: Badania wpływu dodatku tlenowego (CH3(OCH2CH2)3OCH3) do paliwa JET A-1 na emisję związków szkodliwych spalin silnika turbinowego GTM-120. Combustion Engines 3/2013 (154).
 12. MERKISZ J., MARKOWSKI J., GALANT M., KARPIŃSKI D., KUBIAK K.: Badania wpływu dodatku etanolu do paliwa Jet A-1 na emisję związków szkodliwych spalin silnika turbinowego GTM-120. Combustion Engines 3/2013 (154).