Edward CZAPLIŃSKI M.Sc., Eng.

tel.: +48 61-665-20-22
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A PhD student at the Faculty of Machines and Transport at PUT, since 2012. His main field of interest includes combustion engines operation, selected problems of the influence of the vehicles technical condition on exhaust gases emission. Mr. Czapliński is a member of the Polish Scientific Society of Combustion Engines and he operates in scientific societies at PUT.

Bibliography:

  1. IDZIOR Marek, CZAPLIŃSKI Edward: "Emisja CO z samochodów osobowych podczas okresowych badań kontrolnych”. XI Konferencja Naukowo-Techniczna ,,Logistyka, Systemy Transportowe, Bezpieczeństwo w Transporcie” LogiTrans 2014, Logistyka nr4/2014.
  2. IDZIOR Marek, Karpiuk Wojciech, Czapliński Edward, Iwanicki Jacek: „Wybrane zagadnienia wpływu stanu technicznego pojazdów na emisję spalin”, opublikowano w Technika Transportu Szynowego - 2013, nr 10, 3477-3485. - CD-ROM