Marta GALANT DEng.

tel.: +48 61-665-22-52
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Marta Galant is a doctor at the Faculty of Machines and Transport, PUT since 2012. Ms. Galant achieved a Masters degree in Air Transport in 2012. Her main areas of interest include flight simulators design and optimisation, ecology in air transport (emissions), aircraft propulsion and air traffic management. She currently works on analysis, modeling and simulation of aircraft failure states. Ms. Galant is a member of The Polish Society of Combustion Engines and The Royal Aeronautical Society.

Bibliography:

 1. MERKISZ J., GALANT M., KARPIŃSKI D.: Szacowanie i ocena ryzyka podczas lotu szybowca w kręgu nadlotniskowym. I Konferencja Naukowa Logistyka w ratownictwie, Suwałki 2014.
 2. MERKISZ J., GALANT M., KARPIŃSKI D., ORSZULAK B.: Wykorzystanie Aparatu Piórkowskiego do oceny porównawczej zdolności psychomotorycznych kierowcy przed i po treningu symulatorowym. I Konferencja Naukowa Logistyka w ratownictwie, Suwałki 2014.
 3. MERKISZ J., MARKOWSKI J., GALANT M., KARPIŃSKI D., STANISŁAWSKI Ł.: Analiza wpływu zmian prędkości powietrza przed wlotem na wartości ciągu modelowego silnika lotniczego GTM-120. Logistyka 3/2014.
 4. MERKISZ J., MARKOWSKI J., GALANT M., KARPIŃSKI D.: Aspekty wykorzystania symulatora lotniczego FNPT do szkolenia pilotów cywilnych. Logistyka 3/2014.
 5. MERKISZ J., MARKOWSKI J., GALANT M., KARPIŃSKI D., ORSZULAK B.: Ocena czynników wpływających na występowanie choroby symulatorowej podczas treningu na symulatorze AutoSim AS 1200-6. Logistyka 3/2014.
 6. MERKISZ J., GALANT M., KARPIŃSKI D.: Ekologiczna i ekonomiczna ocena zastosowania systemów wspomagania operacji naziemnych. Logistyka 3/2014.
 7. MERKISZ J., KARPIŃSKI D., GALANT M., MARKOWSKI J.: Badanie poziomów dźwięku hałasu lotniczego na obszarach sąsiadujących z portem lotniczym Poznań-Ławica. Technika Transportu Szynowego, nr 10/2013.
 8. MERKISZ J., MARKOWSKI J., GALANT M., KARPIŃSKI D.: Ocena ryzyka zagrożeń na stanowisku koordynatora ruchu lotniczego naziemnego w modelowym porcie lotniczym. Technika Transportu Szynowego, nr 10/2013.
 9. MERKISZ J., GALANT M., ORSZULAK B.: Możliwości wykorzystania symulatora pojazdu osobowego do prac badawczych i zajęć dydaktycznych. Technika Transportu Szynowego, nr 10/2013, tekst na płycie DVD
 10. MERKISZ J., MARKOWSKI J., PIELECHA J., GALANT M., KARPIŃSKI D.: The exhaust emission verification for Zlin–142 M aircraft in stationary tests research. International Conference on Air Transport INAIR 2013, Bratislava, Slovakia
 11. MERKISZ J., MARKOWSKI J., GALANT M., KARPIŃSKI D., KUBIAK K.: Badania wpływu dodatku tlenowego (CH3(OCH2CH2)3OCH3) na emisję gazowych składników spalin silnika turbinowego  GTM-120. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, TRANSPORT, z. 101
 12. MERKISZ J., GALANT M.: Ocena ryzyka zagrożeń na trasie Ławica – Kobylnica – Bednary. Journal of KONBiN / No 2 (22) 2012
 13. MERKISZ J., MARKOWSKI J., GALANT M., KARPIŃSKI D., KUBIAK K.: Badania wpływu dodatku tlenowego (CH3(OCH2CH2)3OCH3) do paliwa JET A-1 na emisję związków szkodliwych spalin silnika turbinowego GTM-120. Combustion Engines 3/2013 (154)
 14. MERKISZ J., MARKOWSKI J., GALANT M., KARPIŃSKI D., KUBIAK K.: Badania wpływu dodatku etanolu do paliwa Jet A-1 na emisję związków szkodliwych spalin silnika turbinowego GTM-120. Combustion Engines 3/2013 (154)