Mateusz NOWAK DEng.

tel. +48 61-665-22-52
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Doctor at the Faculty of Machines and Transport, PUT since 2011. His main field of interest includes combustion engines, powertrain operation, aftertreatment systems and turbocharger. Mr. Nowak conducts laboratory tests. Most of Dr Nowak's research focuses on combustion engines operation and on-road emission test. Mr. Nowak is a member of the Polish Scientific Society of Combustion Engines.

Bibliography:

 1. Merkisz J., Nowak M., Rymaniak Ł.: CNG and LPG as fuels for combustion engines. International Scientific – Technical Conference BIOGAS AS VEHICLE FUEL 19-20 October 2011, Rzeszow, Poland. Combustion Engines 1/2012 (148).
 2. Merkisz J., Molik P., Nowak M., Ziółkowski A.: Cykle jezdne pojazdów komunikacji miejskiej na przykładzie aglomeracji poznańskiej. Logistyka nr 3/2012.
 3. Merkisz J., Dobrzyński M., Nowak M., Rymaniak Ł.: Wymagania stawiane symulatorom pojazdów szynowych. Logistyka nr 3/2012.
 4. Merkisz J., Nowak M., Rymaniak Ł., Ziółkowski A.: Perspektywy rozwoju rynku paliwa CNG w Polsce. Logistyka nr 3/2012.
 5. Merkisz J., Michalak D., Bajerlein M., Nowak M., Rymaniak Ł., Ziółkowski A.: Wpływ zastosowania różnych konstrukcji pieców ogrzewania postojowego w autobusie miejskim na zmniejszenie energochłonności. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe nr 3/2012.
 6. Merkisz J., Michalak D., Bajerlein M., Nowak M., Rymaniak Ł., Ziółkowski A.: Analiza porównawcza elektrycznego ogrzewania wodnego i nagrzewnic elektrycznych w autobusie miejskim. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe nr 3/2012.
 7. Merkisz J., Kozak M., Nijak D., Andrzejewski M., Molik P., Nowak M., Rymaniak Ł.,  Ziółkowski A.: The analysis of the emission level from heavy-duty truck in a city traffic. Combustion Engines. 2012, 151(3), pp 80-88.
 8. Merkisz J., Pielecha J., Nowak M.: Emisja zanieczyszczeń z pojazdów w rzeczywistych warunkach ruchu na przykładzie aglomeracji poznańskiej. Postępy Nauki i Techniki nr 15, 2012.
 9. Merkisz J., Pielecha J., Nowak M.: Wyznaczenie parametrów emisyjnych pojazdu podczas przejazdu przez miejscowość. Technika Transportu Szynowego nr 9, 2012, s. 729-736.
 10. Merkisz J., Pielecha J., Fuć P., Nowak M.: Assessment of vehicle emission indicators for diverse urban microinfrastructure. Combustion Engines. 2013, 154(3), pp 787-793.
 11. Merkisz J., Merkisz-Guranowska A., Pielecha J., Nowak M., Jacyna M., Lewczuk K., Żak J.: Exhaust emission measurements in the development of sustainable road transport. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 20, No. 2 2013.
 12. Merkisz J., Nowak M., Pielecha J., Fuć P., Merkisz-Guranowska A.: Możliwości oceny wpływu zmiany infrastruktury drogowej na emisję związków szkodliwych spalin pojazdów. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej z. 98, pp 455-461.