Łukasz RYMANIAK DEng.

tel.: +48 61-665-22-43
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Doctor at the Faculty of Machines and Transport, PUT since 2011. His main field of interest includes combustion engines operation, aftertreatment systems, emission regulation, two stroke diesel marine engines and history of development automotive. Mr. Rymaniak conducts laboratory tests. Most of Mr. Rymaniak's research focuses on combustion engines operation, on-road emission tests and small two stroke engines. Mr. Rymaniak is a member of the Polish Scientific Society of Combustion Engines and he operating in the societies scientific PUT.

Bibliography:

 1. MERKISZ J., BAJERLEIN M., RYMANIAK Ł.: The Study Of Energy Consumption And Ecological Characteristics Including Loads And Distribution Maps Time Density Of The Powertrain In Real-Road Conditions. BETTER AIR QUALITY 2012, 5-7 December 2012, Polytechnic University, HONG KONG, China.
 2. MERKISZ J., BAJERLEIN M., MICHALAK D., RYMANIAK Ł., ZIÓŁKOWSKI A.: The Impact of Vehicle Heating Systems on the Energy Consumption Determined Based on the Vehicle Exhaust Emission Tests under Actual Operating Conditions. FISITA 2012 World Automotive Congress, 27 - 30 November 2012, Beijing, China.
 3. MERKISZ J., BAJERLEIN M., RYMANIAK Ł., ZIÓŁKOWSKI A.: The Impact of Modified Piston in Two Stroke Engine on Toxic Emissions and Fuel Consumption. FISITA 2012 World Automotive Congress, 27 - 30 November 2012, Beijing, China.
 4. MERKISZ J., BAJERLEIN M., RYMANIAK Ł.: Analiza parametrów pracy silnika spalinowego skutera na podstawie badań symulacyjnych zrealizowanych na hamowni podwoziowej. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Badania Symulacyjne w Technice Samochodowej, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 15.10.2012-17.10.2012, Postępy Nauki i Techniki nr 14, 2012.
 5. MERKISZ J., KOZAK M., MOLIK P., NIJAK D., ANDRZEJEWSKI M., NOWAK M., RYMANIAK Ł., ZIOŁKOWSKI A.: The analysis of the emission level from heavy-duty truck in a city traffic. Combustion Engines No. 3/2012 (150), Wyd. Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych, Bielsko-Biała 2012.
 6. MERKISZ J., BAJERLEIN M., RYMANIAK Ł., ZIÓŁKOWSKI A.: The Impact Of Titan Inserts In Piston On The Parameters Of Two-Stroke Engine Performance. SAE 2012 Small Engine Technology Conference & Exhibition 16-18 October 2012, Madison, USA.
 7. MERKISZ J., BAJERLEIN M., DOBRZYŃSKI M., RYMANIAK Ł.: The impact of modified piston two stroke engine on toxic emissions determined on the basis of research carried on the chassis dynamometer. Międzynarodowa konferencja naukowa: IN-TECH 2012, Rijeka, Croatia 2012.
 8. MERKISZ J., BAJERLEIN M., RYMANIAK Ł.: Determining the Requirements Related to the Design and Operation of Rail Vehicle Simulators. 13th International Conferenceon Design and Operation in Railway Engineering, 11 - 13 September 2012, New Forest, Hampshire, United Kingdom.
 9. MERKISZ J., NOWAK M., RYMANIAK Ł., ZIÓŁKOWSKI A.: Perspektywy rozwoju rynku paliwa CNG w Polsce. IX Konferencja Naukowo-Techniczna „Logistyka, Systemy Transportowe, Bezpieczeństwo w Transporcie” LogiTrans 2012, Logistyka nr 3/2012.
 10. MERKISZ J., DOBRZYŃSKI M., NOWAK M., RYMANIAK Ł.: Wymagania stawiane symulatorom pojazdów szynowych. IX Konferencja Naukowo-Techniczna „Logistyka, Systemy Transportowe, Bezpieczeństwo w Transporcie” LogiTrans 2012, Logistyka nr 3/2012.
 11. MERKISZ J., MICHALAK D., BAJERLEIN M., NOWAK M., RYMANIAK Ł., ZIOŁKOWSKI A.: Wpływ zastosowania rożnych konstrukcji piecy ogrzewania postojowego w autobusie miejskim na zmniejszenie energochłonności. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 3/2012.
 12. RYMANIAK Ł.: Restoration of K-750 motorcycle. 4th International Conservation Conference: Problems Connected with Keeping and Conservation of Collections in Museum, Szreniawa 8-9.10.2010, Poland, pp. 123-131.