Professor Marek IDZIOR D.Sc., Eng.

tel.: +48 61-665-21-19
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Professor at Poznan University of Technology and the Dean of the Faculty of Machines and Transport. He has worked at PUT since 1970.
Professor Idzior's main field of expertise is combustion engines design and operation, injection systems advancement in SI engines. Professor Idzior holds the membership of the Polish Combustion Institute, Polish Automotive Society. He is a co-founder of the Polish Scientific Society of Combustion Engines. Professor Idzior is also the head of the Combustion Engines Section at Polish Society of Mechanic Engineers. Moreover, he is a member of Wielkopolska Automobile Club as well as Automotive and Traffic Experts Society.
Prof. Idzior has published over a hundred scientific papers and articles. He is the author or a co-author of 111 research papers and tests applied in science and industry. He has participated in 145 conferences both in Poland and abroad. Prof. Idzior has promoted many Doctors of Science at PUT. Currently, he been supervizing seven doctor students at PUT.

Bibliography:

 1. IDZIOR M., GRZELKA M., KARPIUK W., MARCINIAK-PODSADNA L., BIELIŃSKI M., BOROWCZYK T.: Współrzędnościowe pomiary stabilności geometrycznej tłoków w procesie stygnięcia dla określenia stopnia ich zużycia, „Journal of KONBIN”, Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa No 1 (21) 2013
 2. IDZIOR M., KARPIUK W., BIELIŃSKI M., BOROWCZYK T.: Failure’s identification of turbochargers of internal combustion engines by means of multi-functional test stand, “Journal of Kones Powertrain and Transport”, Warszawa 2013
 3. IDZIOR M., KARPIUK W., BIELIŃSKI M., BOROWCZYK T.: Impact assessment of the simulated patency changes' in particle filters on the speed of turbine rotor in automotive internal combustion engines, “Combustion Engines – Silniki spalinowe” (PTNSS–2013–SC–078), Bielsko-Biała 2013
 4. IDZIOR MAREK, KARPIUK WOJCIECH, BIELIŃSKI MACIEJ, BOROWCZYK TOMASZ, STOBNICKI PAWEŁ: Badanie wpływu liczby i średnicy otworków rozpylacza na parametry wtrysku biopaliw rzepakowych – Międzynarodowa Konferencja Motoryzacyjna „Konmot”, „Czasopismo techniczne”, Kraków 2012
 5. IDZIOR MAREK, BAJERLEIN MACIEJ, KARPIUK WOJCIECH, BIELIŃSKI MACIEJ, BOROWCZYK TOMASZ, DASZKIEWICZ PAWEŁ, STOBNICKI PAWEŁ: Wpływ dodatku wodoru do oleju napędowego w aspekcie emisji CO, HC I PM silnika badawczego AVL 5804 – „IX Międzynarodowa Konferencja Ogólnotechniczna Logitrans 2012”, „Czasopismo Logistyka”, Poznań, 2012
 6. IDZIOR M., KARPIUK W., BIELIŃSKI M., BOROWCZYK T., Analysis of the possible improvement in the emission level for the compression ignition engines fuelled with rape oils of the different extent of processing, International Scientific Technical Conference „Biogas as vehicle fuel”, Rzeszów, 2011
 7. IDZIOR M., BIELIŃSKI M., BOROWCZYK T., KARPIUK W., Analiza procesu regeneracji turbosprężarek silników spalinowych, „Problemy recyklingu – Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna”, Józefów k. Otwocka, 2011
 8. IDZIOR M., BIELIŃSKI M., BOROWCZYK T., KARPIUK W., Description of the turbocharger Garrett GT 1749V lubrication system, “Proceedings of Transcom 2011”, University of Žilina, Žilina, Slovak Republic, 2011
 9. IDZIOR M., KARPIUK W., BAJERLEIN M., DASZKIEWICZ P., STOBNICKI P., Evaluation of influence of selected nozzles’ constructional parameters on emission of toxic compounds in compression ignition engines, Combustion Engines Powertrain, design, ecology & diagnostics - Silniki spalinowe – SC1, Poznań 2011
 10. IDZIOR M., KARPIUK W., BIELIŃSKI M., BOROWCZYK T., Analysis of influence of rapeseed oil and diesel fuel injection pressure on its spraying and combustion process in compression ignition engines, Combustion Engines Powertrain, design, ecology & diagnostics - Silniki spalinowe – SC1, Poznań 2011
 11. IDZIOR M., BOROWCZYK T., KARPIUK W., STOBNICKI P., Możliwości badania stanu technicznego nowoczesnych wtryskiwaczy silników o zapłonie samoczynnym, „Czasopismo Logistyka”, Komitet Transportu PAN, Poznań 2011